Jij die denkt aan een mars tegen de bezuinigingen mee te doen

Jij die 24 uur "staakt"

Jij die op een verlofdag betoogd!!!

* * *

Jij die men als een schaap door de straten leidt en die denkt daardoor je dagelijks leven te verbeteren ... Weet dat diegenen die je volgt, gisteren nog stakingen braken, de werkhervatting organiseerden na de onderhandeling over afdankingen, je al de bezuinigingen opdrongen, je dwongen meer offers te brengen, alsook je riem steeds meer aan te halen.

Ieder keer zijn het dezelfden die onze bewegingen breken door ons door lege straten te leiden vooraleer ons naar onze haarden terug te sturen ... Iedereen thuis, iedereen voor zich! Het zijn nog dezelfden die tot "nepstakingen" oproepen, tot de "rode vrijdagen", die tot kalmte roepen, en tot berusting, die onze woede kanaliseren naar de verkiezingen (sociale of andere), naar overleg en onderhandelingen en andere spektakelgrappen. Zullen wij ons nog maar eens door die eeuwige sjoemelaars, die waakhonden van het systeem met hun politieke vrienden laten beduvelen? Of zullen wij deze keer in staat zijn te reageren en hun dit ordewoord in het gelaat te spuwen:

VAKBONDEN = STAKINGSBREKERS!

LATEN WE ONS NIET MEER BEETNEMEN!

Sinds jaren beloven die smeerlappen van links en rechts ons de hemel, door de "hervatting" en het "einde van de krisis" voor morgen aan te kondigen. Ondertussen incasseren WE steeds meer door meer en meer offers te brengen, meer bezuinigingen en meer miserie te aanvaarden. Het nieuw regeringssnufje gedoopt "convergentieplan van Maastricht" verbergt de zoveelste versie van de bezuiniginstreinen van de vorige regeringen.

Wat ze schaamteloos besparingen noemen, komt er op meer gewoon steeds harder te werken om steeds minder te "verdienen" om toch afgedankt te worden.

Onderdanig, kruipen brengt alléén anti-arbeiders maatregelen met zich mee. Hoe méér we ons laten doen, hoe méér klappen we krijgen van de burgerij. Onze overlevingsmogelijkheden boeren achteruit. De miserie stijgt en veralgemeent zich: het verbod te bedelen, de "restaurants du coeur" en andere humanitaire truuks kunnen nog nauwelijks de sombere realiteit van de kapitalistische krisis verbergen.

AANVAARD MEN VANDAAG DE BESPARINGEN,

DAN AANVAARD MEN MORGEN OORLOG!

Je hoopte beterschap na 10 jaar bezuinigingen? Het wordt hoe langer hoe erger! Voor de burgerij is het "einde van de tunnel": oorlog! En de burgerij bezeidt ze voor via diverse mobilisatiecampagnes rond de serbo-croato-bosnische modderpoel. De burgerij weet sinds lang dat HAAR OORLOG het enige uitgangsmiddel is om uit HAAR KRISIS te geraken! Van fabrieksvlees wil ze ons met onze toestemming tot kanonnenvlees verwerken.

LATEN WIJ ONS NIET MEER DOEN!

Voor ons proletariërs, is de enige oplossing de onverzettelijke strijd tegen alle maatregelen, tegen alle regeringen. Er is geen sprake van de vampier kapitalist nog verder te voeden! Onze werkelijke behoeften zijn tegenstrijdig met de offers en de solidariteit met onze uitbuiters. Vergeten wij de lessen van onze vorige gevechten niet.

Laat ons reageren en onze krachten bundelen tegen alle maatregelen die de burgerij overal ter wereld neemt. LATEN WIJ ONS ORGANIZEREN BUITEN en TEGEN de vakbonden. Laten wij ons organizeren buiten en tegen alle burgelijke leidingsstrukturen. Tegen alle verdeeldheid van regio, taal, nationaliteit, VERALGEMENEN WIJ DE STRIJD naar alle sektoren om dit betaald slavensysteem te vernietigen.

WEG MET DE SOCIALE VREDE

WEG MET DE NATIONALE EKONOMIE

TEGEN ALLE AFDANKINGEN, UITSLUITINGEN, UITDRIJVINGEN!

GEEN ENKEL OFFER!

KRACHT TEGEN KRACHT!

PROLETARIAAT TEGEN BURGERIJ!

* November 1995 *

* * *

Internationalistische Kommunistische Groep (IKG)

PB 54 - Sint-Gillis (Bru) 3 - 1060 Brussel - Belgie

icgcikg@yahoo.com

* * *