* * *

Ovde objavljujemo prvi pokušaj da sumiramo naše osnovne stavove. Želimo da upozorimo na opasnost ukoliko se ovaj tekst koristi kao nova Biblija, kao model i večita preporuka. Mi ga smatramo za fotografiju snimljenu na odredjenom nivou iskustva naše grupe, znajući da ćemo objaviti druge materijale, druge tekstove, koji će biti na prilično drugačijem nivou apstrahovanja i konkretizacije. Iz tih osnovnih programskih aspekata, proverenih iskustvima revolucije i kontrarevolucije, proizilazi serija istorijskih lekcija koje su važile juče, važe danas, a važiće i sutra!

Zbog toga ona danas radi na:

Smrt radu!

Diktatura proletarijata za ukidanje rada za platu!

Internacionalni komunizam !


OL.SC.1.3 Ka sintezi naših stavova