Temel Tavırlarımızın Bir Bireşimine Doğru


Burada temel tavırlarımızın bireşimi için bir ilk girişimi yayımlıyoruz. Bu türden bir metnin kullanımında, ondan "yeni bir Kur'an", kesin ve ebedî bir başvuru belgesi yaratma tehlikesine karşı okuyucuyu açıkça uyarmak isteriz. Kendi payımıza, soyutlama ve somutlamarı çok farklı seviyelerde olan tamamlayıcı nitelikte başka belgeler de üreteceğimiz bilinirken, böylesi bir belgeyi, grubumuzun ulaştığı belirli bir düzeyin fotoğrafı olarak kabul ediyoruz.

Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB), ilkesel tezlerini işçi hareketinin tarihsel deneyimlerinden çıkarır:

Devrim ve karşı-devrim dalgalarından çıkartılan derslerle doğrulanmış bu temel programatik görünümlerden, dün, bugün ve yarın da geçerli olan bir dizi tarihsel sonuç çıkar…

Bu amaçla EKB, bugün şunlar için çalışır:

KAHROLSUN İŞ!

ÜCRETLİ EMEĞİN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN PROLETARYA DİKTATÖRLÜĞÜ!

YAŞASIN KOMÜNİZM!

Enternasyonalist Komünist Birlik (EKB)