Proti imperialistické válce:

celosvětovou komunistickou revoluci


Jelikož existuje kapitalistický způsob výroby a vládne tedy celé planetě, všechny války jsou buržoazní, kapitalistické a nad rámec ideologií, kvůli kterým kapitál na oko války vede, jsou všechny války válkami proti proletariátu, jsou to kontra-revoluční války.

Mimo rámec mezi-imperialistického soupeření je vždy příčinou buržoazní války znehodnocení, pokles míry zisku, který vede ke všeobecné nadvýrobě zboží a tudíž k přebytku pracovní síly. I když v jejím vědomí jde především o zničení nepřítele, hlavní cíl včerejší i dnešní buržoazie je stále stejný: masová zkáza lidí, které kapitalismus přeměnil na dnes přebytečné zboží. Pouze komunismus potlačí války.

Aby mohla vést své války, musí buržoazie eliminovat proletariát jakožto třídu, tj. jako aktivní sílu, jako stranu. Proletariát musí být rozložen na lid, aby pak tito občané mohli být verbováni dohromady s jinými občany pod jakoukoliv vlajkou, která skrývá ohavnou tvář kapitalismu: vlajka antifašismu nebo fašismu, pokroku nebo reakce, demokracie nebo totalitarismu, vlajka dobytí životního prostoru nebo národního osvobození, obrany civilizovaného Západu nebo antikolonialismu,... Když se hromadí mrtvoly, když jsou civilisté stejně jako armáda mrzačeni tříštivými pumami, když umírají v koncentračních táborech - vždy se tak děje ve jménu míru, svobody, demokracie, socialismu,...

Internacionalismus, jakožto odpověď pracujících na buržoazní útoky, znamená začít již dnes s porušením sociálního smíru - což je mír pro kapitál - rozvíjet náš bboj tam, kde jsme, proti našim přímým vykořisťovatelům všude na světě. My připravujeme naše řešení buržoazní krize: celosvětovou komunistickou revoluci, zatímco při zhoršení našich životních podmínek na úder odpovídáme úderem. Je to jediný způsob jak bojovat proti buržoaznímu řešení, kterým je všeobecná válka.

Pokud je rozpoutána imperialistická válka, dokonce i ta všeobecná, neznamená to nezbytně definitivní rozdrcení proletariátu. A vskutku, historicky, pokud válka nejprve znamená relativní porážku, může pak dialekticky přivodit mnohem silnější vzchopení se, protože odhalila protiklad a barbarství vtělené do kapitalistického systému. Pro revoluční dělnictvo boj proti válce bezprostředně znamená revoluční defétismus.

Revoluční defétismus se obrací zády ke všemu pacifismu, i k tomu maskovanému a radikalizovanému, tj. tomu, který nejde tak daleko, aby dával nějaké konkrétní a přesné pokyny s úmyslem dodat odvahu a jednat násilně za porážku "našeho" tábora, "našeho" národa, "našich" armád. Proletářský defétismus, kromě jasné defétistické propagandy, znamená:

Revoluční defétismus očividně nemůže být chystán jen v jednom táboře. Komunistické nabádání k sabotáži se odvíjí od mezinárodní povahy pracující třídy a je tedy určeno proletariátu celého světa. Proletářský defétismus představuje ten nejvyšší boj proti "naší buržoazii" a té v ostatních táborech, v ostatních zemích.

Pokud se chce proletariát konečně zbavit jatek, na nichž ho masakrují, jediné řešení je zevšeobecnit revolučně defétistické jednání. Rozvinutí boje má svoje vlastní nároky: musí rozbít sociální soudržnost nejen v jednotkách armády, ale v celé společnosti. Proto je potřeba jednou a provždy skoncovat s nacionalismem hlasitým a jasným prohlášením, že proletáři na této válce nemají žádný zájem a ani na tomto skomírajícím světě. Voláme pouze do jedné války, do té která je vedena proti našim vykořisťovatelům, ať už to jsou Čečenci, Srbové, Kosované, Američané, Rusové či kdokoliv.

Aniž bychom měli nějaké iluze za našeho daného roztroušeného a izolovaného stavu, za dané atmosféry sektářství a podezření ke všem snahám organizovat bojovnost a ke všem snahám uvést do života centralizovaný směr v revoluční činnosti, můžeme se pouze zaměřit na převzetí minimální úrovně hledisek boje (odsuzování všech nacionalistických a všech imperialistických mocností, předávání informací, přímá podpora všem internacionalistickým soudruhům, vyjasnění a osvojení si cílů a prostředků komunistického boje,...). Snažíme se toho dosáhnout spolu s dalšími soudruhy, kteří jednají na základě internacionalistické komunistické činnosti namířené proti kapitalistické válce a míru.

Sepsání a mezinárodní cirkulace tohoto textu nám dovoluje centralizovat naše aktivity, dostat se do kontaktu s jinými revolucionáři, posílit tábor těch, kdo s námi brání stejná internacionalistická stanoviska, vyjádřit potřeby všech proletářů, kteří se bouří proti válce a bídě, a posílit - jasností našich hledisek na boj a skrze naše odhodlání - dopad našeho odmítnutí.

Být vlastencem znamená být vrahem! Pryč se všemi státy!

Třídní solidaritu s revolučními defétisty všech táborů!

Otočme naše zbraně na naše generály, proti naši vlastní buržoazii!

Znovu pozdvihněme prapor celosvětové komunistické revoluce!

Internacionalistická Komunistická Skupina (IKS)

BP 33 - Saint-Gilles (BRU) 3 - 1060 Bruxelles - Belgie - icgcikg@yahoo.com