PDF verzie

De “hongeropstanden” zijn de strijd van het proletariaat!

Overal ter wereld wordt de tegenstelling tussen de menselijke behoeften en de behoeften van het Kapitaal, van de winst, alsmaar schreeuwender. De schimmige moordende hand van de beurzen en de markten, de cynische en dodende kalender van de structurele aanpassingsplannen betekenen voor onze klasse alsmaar meer ellende, meer ontbering, een dagelijkse en veralgemeende vergiftiging. De katastrofe van het Kapitaal versnelt en het is altijd weer onze klasse die de rekening betaalt!

Het Kapitaal heeft ons van alles onteigend om ons te verplichten tot werk

Wanneer ze geen nood meer heeft aan onze arbeidskracht, laat ze ons creperen

Het Kapitaal doodt en heeft niets anders te bieden

Maar het proletariaat incasseert niet eindeloos de groeiende brutaliteit van de meerdere aanvallen tegen haar overlevingsomstandigheden. Deze laatste weken kwam onze klasse in tientallen landen in de hele wereld op straat en eigende zich voedsel toe om niet te creperen.

Tegenover deze menselijke reactie, betreurt de sociaal-democratie de plunderingen en de “zinloze” revoltes. In naam van de redding van de wereld, preekt ze ons geduld, onthouding en onderwerping. Door een of ander “pervers gevolg van het systeem” aan te klagen, te dwepen met de mystificatie over een “globale overbevolking”, schotelt ze ons opnieuw haar belachelijke boekhoudershervormingen die bedoeld zijn om de winst te reguleren en de kapitalistische barbarij te vermenselijken.

Overal ter wereld krijgen de proletariers het van vandaag recht in hun gezicht gesmeten, door de veralgemeende aanval tegen de “koopkracht”. Nochtans wordt die over het algemeen vandaag nog gedragen door de onderwerping, de sociaal-democratische aanvaarding van het “minste kwaad”: het ergste is en zal altijd ergens anders zijn, verder weg, in de “derde wereld”, bij de “allerarmsten”, “de meest uitgebuiten”...

Met de onmisbare steun van deze dienstbare idioten, de brave burgers die stemmen en hun afval sorteren, de vervormde toeschouwers die voor hun televisie misschien een vluchtige traan zullen laten over “het geweld en de honger in de wereld” tussen twee verkiezingsresultaten of sportresultaten, kan de bourgeoisie zich nog steeds toestaan om de strijden van onze klasse te isoleren en haar sociale vrede te herstellen door straffeloos onze klassenbroeders in strijd voor hun meest elementaire noden te vermoorden!

Creperen of strijden, er is geen ander alternatief voor het proletariaat

Laten we onze klassenbroeders in strijd steunen, laten we overal strijden tegen de uitbuiting

Hongeropstanden - opstanden in de banlieues... deze strijden zijn de onze

Onze vijand is overal dezelfde

Is dit systeem ziek? Moge het sterven!

Internationalistische Kommunistische Groep (IKG)

PB 33 - Sint-Gillis (Bru) 3 - 1060 Brussel - Belgie
e-mail: icgcikg [at] yahoo [dot] com - internet: http://www.geocities.com/icgcikg/
Kameraden, dit pamflet is een uitdrukking van onze klasse in strijd, kopieer het, verspreid het!