stáhnout v PDF verzi

„Hladové bouře“ jsou bojem proletariátu!

Všude na světě bije protiklad mezi lidskými potřebami a potřebami kapitálu a zisku stále více do očí. Pochmurný vražedný kolotoč burz a trhů, cynický a vražedný kalendář restrukturalizačních plánů, to vše přináší naší třídě čím dál tím větší utrpení, deprivaci, každodenní a všeobecné znečišťování. Kapitalistická katastrofa nabírá na rychlosti a je to vždycky naše třída, kdo za to platí.

Kapitál nás připravil o všechno, aby nás donutil pracovat

Když už nepotřebuje naši pracovní sílu, nechává nás zemřít

Kapitál zabíjí a nemá nic jiného, co by mohl nabídnout

Ale proletariát nepřijímá rostoucí brutalitu mnoha útoků na podmínky svého přežití nečinně. V posledních týdnech, v mnoha zemích světa, naše třída vtrhla do ulic, aby si znovu přivlastnila něco k jídlu a nezemřela.

Tváří v tvář této lidské reakci sociální demokracie odsuzuje rabování a revolty “bez perspektivy”. Ve jménu záchrany planety obhajuje strádání, odříkání a podřízení. Odsuzuje takový nebo makový “škodlivý vliv systému”, mává mystifikací “přelidnění světa”, a přitom nás znovu krmí svými divokými představami o účetních reformách, které mají regulovat zisk a humanizovat kapitalistické barbarství.

Všude na světě jsou nyní proletáři drceni všeobecným útokem na “kupní sílu”. Přesto ve světě stále převládá rezignace v podobě sociálně demokratického přijetí “menšího zla”: to nejhorší je a vždycky bude někde jinde, daleko, ve “třetím světě”, u “těch nejchudších”, “nejvykořisťovanějších”...

Buržoazie tak stále může pohodlně udržovat boje naší třídy v izolaci a obnovovat svůj sociální smír beztrestným vražděním našich třídních bratrů bojujících za své nejzákladnější potřeby. A to vše za nutné podpory užitečných idiotů, těchto poslušných občanů, kteří chodí k volbám a doma třídí odpad, těchto mdlých diváků, kteří sedí před svými televizory a mezi vyhlašováním volebních či sportovních výsledků možná uroní slzu nad „násilím a hladem ve světě“.

Zemřít nebo bojovat, proletariát nemá žádnou jinou alternativu

Podporujme naše třídní bratry a všude bojujme proti vykořisťování

Hladové bouře a nepokoje na předměstích... tyto boje jsou našimi boji

Náš nepřítel je všude stejný

Tento systém je v krizi? Ať chcípne!

Internacionalistická komunistická skupina – Duben 2008

BP 33 - Saint-Gilles (BRU) 3 - 1060 Brussels – Belgium (důležité: neuvádějte jméno skupiny)
e-mail: icgcikg[at]yahoo.com – náš tisk na internetu: http://www.geocities.com/icgcikg/
Soudruzi, tento leták je vyjádřením naší bojující třídy, kopírujte a rozšiřujte ho!