CPE-CNE, CDI-CDD, RMI-RMA...

Za těmito zkratkami se skrývá pořád ta stejná, nechutná realita kapitalismu:

Horší podmínky VYKOŘISŤOVÁNÍ! (*)

Nesmírné třídní NÁSILÍ nutí proletáře prodávat se šéfům jen proto, aby přežili.

NÁSILÍ buržoazie, které lze shrnout jako celkové zhoršování všech našich životních podmínek: čím dál tím odpornější a méně placená zaměstnání, čím dál tím škodlivější potraviny, čím dál tím znečištěnější vzduch a stále smrtelnější choroby...

Kapitalistické NÁSILÍ, které znamená téměř neustálou válku pro víc než polovinu obyvatel planety.

A JAK NA TO VŠECHNO REAGUJEME?

Proletáři, jestli chceš opravdu zvítězit, musíš do ulic vyjít jinak.

ODMÍTNI pochodovat po ulicích v těchto karnevalových průvodech, jejichž jediným výsledkem je pocit bezmoci.

ORGANIZUJ demonstrace mimo odbory, strany... a organizuj je proti nim. Udělej z demonstrací skutečná centra bojů!

ROZEJDI SE s demokratickým idiotstvím „svrchovaného a masivního“ valného shromáždění. Naplivej na „permanentně volitelné a odvolatelné delegáty“... Rozejdi se s fetišismem většiny. Dost bylo žvanění a hlasování. Přišel čas činu.

NAPADNI buržoazii tam, kde to od nás nečeká. Stát si chce monopolizovat násilí - nedovol mu to! Postav proti násilí státu proletářské násilí.

ROZŠIŘ hnutí do všech složek naší třídy. Generální stávku mimo odborářskou frašku a proti ní. Sabotuj výrobu. Organizuj mobilní stávkové hlídky, přeruš oběh zboží na křižovatkách, na nádražích, na letištích...

ZAŠKRŤ diktaturu ekonomiky tak, jako to před nedávnem provedli naši třídní bratři z jiných částí světa (Bolívie, Alžírsko, Argentina, Irák atd.).

Pryč s prací! Pryč s vykořisťováním! Pryč s kapitalismem!

ZNIČME TO, CO NÁS NIČÍ!

PROLETARIÁT PROTI BURŽOAZII!

Internacionalistická komunistická skupina (IKS)

BP 33 - Saint-Gilles (BRU) 3 - 1060 Bruxelles - Belgie
www.geocities.com/icgcikg - icgcikg[at]yahoo.com
Soudruhu, neváhej kopírovat tento leták nebo jeho části. Je to projev třídy, která žije a bojuje, aby potlačila své otrocké postavení. (21. března 2006)
(*) Nepřeložitelná hra se slovy, která se týká zkratky CPE. Ta oficiálně znamená „Contrat Premiere Embauche“ (První pracovní smlouva). Mnozí demonstranté mění význam této zkratky a dosazují do ní celou spoustu nových vysvětlení. I my jsme tak učinili: CPE = „Conditions Pires d´Exploitation“ (Horší podmínky vykořisťování).