Antiterorismus = rozvinutí teroru proti našemu boji

Válka v Afghánistánu a za ní se táhnoucí protiteroristická opatření v každé zemi, značí další krok v rozvinutí všeobecné války proti proletariátu. Tváří v tvář proletářským bojům, které se "hrozí" rozvinout, se všechny státy navzájem podporují a sjednocují.

Antiterorismus znamená monopol na zbraně v rukou státu proti našemu boji!

Otevřeme své oči a poznejme, že válka v Afghánistánu, Jugoslávii, Iráku,... je válkou proti našemu vlastnímu boji!

Otevřeme své oči a poznejme, že boje našich třídních bratrů v Alžírsku, Sýrii, Libanonu, Iránu, Indonésii,... jsou našim vlastním bojem.

Podřídit se protiteroristickým kampaním, to znamená přijmout drastické snížení mezd, tam stejně jako tady, a znamená to přispět k represi našich soudruhů, tam stejně jako tady.

Náš boj se odehrává tady a nyní proti tomu, co z nás činí otroky práce, nedostatku, peněz a kapitálu.

NEPŘÍTEL JE V NAŠÍ VLASTNÍ ZEMI, JE TO NAŠE VLASTNÍ BURŽOAZIE!

Zatímco kapitál se prohlašuje za socialistický či liberální, válkychtivý či pacifistický, znečišťující či biologicky odbouratelný, ze Severu či z Jihu,... Vždy to je diktatura peněz a míry zisku a od summitů po kontrasummity, od referend po volby, uvádí na scénu buržoazii, která určí, jaký osud má pro nás v zásobě.

Organizujme se napříč hranicemi, mimo a proti summitům a kontrasummitům a jakýmkoli jiným strukturám buržoazního státu!

Jedinou alternativou je CELOSVĚTOVÁ REVOLUCE!

Internacionalistická Komunistická Skupina (IKS)

BP 33 - Saint-Gilles (BRU) 3 - 1060 Bruxelles - Belgie - icgcikg@yahoo.com