stáhnout v PDF verzi

Proletáři, odmítněme se podřizovat protiteroristické kampani státu!

Antiterorismus je státní terorismus!

Na celém světě nabírá na obrátkách kapitalistický terorismus proti lidstvu. Rostoucí ceny potravin, masivní propouštění a škrty v sociálních dávkách, které přináší současná kapitalistická krize, vyhazují stamilióny proletářů na ulici a připravují je o nejzákladnější prostředky k přežití.

Terorismem je především to, že nás kapitál připravuje o prostředky nutné k životu!

Aby povstali proti exponenciálnímu zhoršování podmínek přežití, vyrážejí proletáři do ulic a konfrontují stát v bezpočtu zemí na celém světě, právě teď v Řecku, Itálii a Španělsku…

Státy, jejich zákony a jejich policie tvrdě potlačují každou proletářskou akci (stávkovou hlídku, blokádu dopravy, sabotáž, demonstraci atd.), která narušuje nedotknutelnou „svobodu pohybu práce, právo pracovat, prodávat a nakupovat…“ Bojující proletáři jsou systematicky obviňováni, že „berou nevinné oběti jako rukojmí“ (tj. občany, kteří jsou poslušni buržoazního práva a pořádku), že je zastrašují a terorizují.

Ve skutečnosti je to buržoazie, kdo se cítí terorizován zpochybňováním vlastnictví a svobody kšeftařin, a proto rozšiřuje svoji definici „terorismu“ na každou akci, která narušuje demokratický řád. To znamená, že zároveň:

 • Skrývá hluboce teroristickou povahu svého panství, a proto terorismus dává výlučně do téže kategorie jako násilné reakce proletariátu, čímž záměrně směšuje reakce, které mají třídní perspektivu, s reakcemi, které různé manipulace svádí k netřídním, reformistickým, náboženským, národně osvobozeneckým cílům;
 • Konsoliduje svůj právní, soudní a ideologický arzenál represí proti jakémukoli protestnímu hnutí, které útočí na kšeftařský řád;
 • Ideologicky rozděluje vykořisťované na „nevinné“ a „viníky“, „poctivé občany“ a „barbarské teroristy“;
 • A konečně izoluje proletáře, kteří se rozcházejí se sociálně demokratickým pacifismem, a tlačí jejich třídní bratry a sestry k tomu, aby je odsuzovali a distancovali se od nich.
 • Proti manévrům buržoazie je naprosto nutné trvat na tom, že:

 • Teroristické jsou především samotné základy demokratického systému vlastnictví a svobody a zákonné normy, které je chrání!
 • Jakýkoli kompromis s protiteroristickou kampaní státu znamená přímo se podílet na represi každého protestu proti dennodennímu terorismu kapitálu vůči lidstvu!
 • Proletáři utlačovaní ve jménu antiterorismu jsou naši třídní bratři a sestry!
 • Solidarita znamená bojovat proti státu kdekoli žijeme!

  Soudruzi tento leták je projevem naší bojující třídy, proto jej kopírujte a šiřte dál!

  IKS – Internacionalistická komunistická skupina – Prosinec 2008
  BP 33 – Saint-Gilles (BRU) 3 – 1060 Brussels – Belgie (pozor: neuvádějte jméno skupiny)
  Email: info [at] gci-icg [dot] org – Naše tiskoviny na internetu: http://gci-icg.org