KOMUNISMUS

Diktaturou proletariátu za zrušení námezdní práce

Ústřední tiskový orgán Internacionalistické komunistické skupiny (IKS) v češtině

* * *

KOMUNISMUS Č.3 (Červen 2011) | PDF |

KOMUNISMUS čislo 2 (Duben 2009) | PDF |

Komunistické hnutí a třídní boje v současnosti

KOMUNISMUS čislo 1 (Únor 2007) | PDF |

Našim čtenářům

Soudruzi, revue, jako je tato, může ve svém úkolu, kterým je organizovat komunistickou akci, plně uspět pouze tehdy, pokud se jí aktivně účastní její čtenáři a sympatizanti. Jakýkoli váš příspěvek - teoretický, kritický nebo praktický - nám pomůže ukout skutečný nástroj revoluce.

Používejte tento materiál! Není ničím soukromým vlastnictvím - je součástí odkazu nahromaděných zkušeností naší třídy. Třídy, která žije, zápasí a bojuje, aby zničila námezdní práci a tak i všechny třídy, veškeré vykořisťování. Používejte tyto texty, diskutujte je, reprodukujte je...

Pokud vás naše postoje zajímají - pokud o nich chcete diskutovat nebo s námi spolupracovat - kontaktujte Internacionalistickou komunistickou skupinu. Napište na následující adresu, aniž byste na obálce zmiňovali jméno skupiny:

BP 33 * Saint-Gilles (BRU) 3 * 1060 Bruxelles * Belgie

Email: info [at] gci-icg [dot] org

Internacionalistická komunistická skupina (IKS)