Antiterrorism = utveckling av terror mot våra kamper

Kriget i Afghanistan och dess spår med antiterrorristiska åtgärder i varje land, markerar ett steg i utvecklingen av ett allmänt krig mot proletariatet! Alla stater förenas för att hjälpa varandra, eftersom de är rädda för de proletära kamperna som "hotar" dem att utvecklas.

Antiterrorism är statens monopol på vapen som riktas mot våra kamper!

Låt oss öppna våra ögon och inse att kriget i Afghanistan, i Jugoslavien, i Irak... är ett krig mot våra egna kamper!

Låt oss öppna våra ögon och inse att våra klassbröders kamper i Algeriet, i Syrien, i Libanon, i Iran, i Indonesien,... är våra egna kamper!

Att underkasta sig de antiterroristiska kampanjerna, är att accetera det brutala minskandet av löner både där som här och det bidrar till repression mot våra kamrater både här som där.

Våra kamper är här och nu mot det som gör oss slavar under arbete, nöd, pengar och kapital.

FIENDEN FINNS I VÅRA EGNA LÄNDER DET ÄR VÅR EGEN BOURGEOISIE!

Även om kapitalet påstår sig vara socialistisk eller liberal, krigsförande eller pacifistisk, nedsmutsande eller biologiskt nedbrytbar, även om det är i  Söder eller Norr,... är det alltid samma penningens diktatur, profitens diktatur, från möten till antimöten, från referendum till val, så placeras bourgeoisien på scenen för att bestämma vad som kommer hända i framtiden.

Låt oss organisera oss bortom gränserna, utanför och mot mötena och antimötena och alla andra strukturer för den borgerliga Staten!

Det enda alternativet är VÄRLDS REVOLUTION!

Internationalistiska Kommunistiska Gruppen (IKG)

BP 54 - Saint-Gilles (BRU) 3 - 1060 Brussels - Belgium - icgcikg@yahoo.com